Arbetsmiljöfrågor

Vem är ansvarig för arbetsmiljön egentligen?

Som så ofta gäller svaret ”det beror på”. En arbetsgivare är alltid ansvarig för sin anställda personal, men som Leverantör arbetar personalen miljöer där Beställaren är den som ansvarar för den fysiska miljön. Dessutom kanske det är flera olika företag som arbetar inom samma fysiska område, och ibland sker det dessutom byggnads- och anläggningsarbete som ställer ytterligare krav. 

Leverantör och Beställare är ansvariga för sin respektive personal, det är inget som behöver stå i avtalet. 

I det fallet Leverantören arbetar i Beställarens fysiska miljö, och den har arbetsmiljömässiga brister som inte Leverantören kan kompensera med rutiner och/eller hjälpmedel, behöver Leverantören dokumentera dessa brister och meddela Beställaren. Denne har då att åtgärda bristerna. 

Skulle bristerna vara så stora att Leverantören inte kan uppfylla kravet på en säker arbetsmiljö utan att Beställarens genomför åtgärder så kan inte arbetet utföras. Arbetsmiljölagen sätts inte ur spel bara för att det finns ett avtal.

Om det är brister som Leverantören kan kompensera med rutiner och/eller hjälpmedel som de ej kunde förutse är det istället en fråga om eventuell ersättningsreglering för detta. 

Där fler företag har personal inom ett fysiskt område så uppstår frågan vem som är ansvarig för att samordna personalen från de olika företagen så att inte arbetsmiljörisker uppstår.

I en fastighet är normalt hyresgästerna samordningsansvariga inom sina förhyrningar. I övriga utrymmen är det inte ovanligt att Beställaren vill att Leverantören ska vara samordningsansvarig, då de själva inte är på plats i fastigheten. 

Om Leverantören exempelvis ska ta samordningsansvaret i driftutrymmena så behöver de också få information om någon Sidoleverantör ska utföra arbete där, så att de kan etablera kontakt och säkerställa att det inte ett företag skapar risker åt någon annan.

Notera att detta samordningsansvar endast avser arbetsmiljöfrågor.

För byggnads- och anläggningsarbete gäller särskilda regler. Egentligen handlar det också om samordningsansvar, men bara för arbetsområdet för byggnadsarbetet.

I dessa fall ska det finnas BAS-P och BAS-U, och det är byggherren som ska utse dessa. Byggherren är oftast Beställaren, och om Leverantören utför byggnads- eller anläggningsarbete utses denne ofta till BAS-P och BAS-U för arbetet.

Denna delegering ska göras skriftligen, och byggherren ska kontrollera att den som utses har erforderlig kompetens. Den som utses ansvarar då för att det sker en samordning av arbetsmiljöfrågorna inom arbetsområdet. 

I många entreprenader sker det regelbundet mindre byggnads- och anläggningsarbeten (enligt Arbetsmiljöverkets definition) varför det kan finnas behov av BAS-P och BAS-U löpande i entreprenaden. 

Lämna ett svar