Viten

Vad gäller för viten?

Vad som gäller rörande viten är olika från entreprenad till entreprenad, eftersom ABFF 15 kap 5 § 1 anger att Leverantören ska utge vite ”om så angivits i entreprenadhandlingarna”. Med andra ord behöver det framgå vad som gäller för viten, normalt står detta i Kontraktet. Står det ingenting finns ingen grund för Beställaren att ta ut viten. 

Om viten ska användas bör de vara tydliga och skäliga. Det bör tydligt framgå vad som är vitesgrundande händelse, och vad vitet då blir. Vitet bör också stå i paritet med vitesgrunden. Exempelvis bör en mindre allvarlig avvikelse endast kopplas till ett mindre vite. 

Eftersom viten är ett förutbestämt skadestånd så innehåller ABFF 15 kap 5 § 1 också en skrivning om att i det fall vite utgår för en händelse, är inte Beställaren berättigad till skadestånd för samma händelse. 

Om det finns viten angivna i entreprenadhandlingarna så bör man ha en tydlig rutin för dessa, så att de hanteras korrekt.

Lämna ett svar