Städentreprenader

Städmallen – för dig som ska upphandla städning

Ett urval av Aff med anpassade texter

Städmallen innehåller en delmängd av Avtalssystemet, med texter anpassade för mindre och medelstora städentreprenader. Mallen är framtagen för att det ska bli lättare att handla upp entreprenader som enbart innehåller städtjänster, oavsett om det är trapphusstäd eller städning av verksamhetslokaler. 

Alla delarna iAvtalsysstemet är i mallen anpassade efter en städentreprenad, såväl rådstexter som exempeltexter. Däremot får du inte tillgång till övriga tjänsteområden som finns i Avtalsysstemet. Utöver de anpassade texterna i Avtalssystemet finns även en anpassad excel-mall för att upprätta en objektsbeskrivning.

Ska du handla upp städtjänster i kombination med andra tjänster behöver du köpa en komplett inloggning till Avtalssystemet. Du får då tillgång till Städmallen samt övrigt innehåll. Det gör att du då kan lägga till valfria övriga tjänster till Städmallen.

Lämna ett svar