Mindre fastighetsentreprenader

Mall för mindre fastighetsägare

Från förvaltning till trappstäd

Detta är en förenklad Aff-mall anpassad för t.ex. bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare/ fastighetsbestånd. Mallen är framtagen för att det skall bli lättare även för mindre beställare att använda Aff för att handla upp fastighetsförvaltning, ekonomisk redovisning, fastighetsdrift och trappstäd. 

Mallen består av några olika delar som gör det lätt att skapa en förfrågan. Du arbetar i Avtalssystemet, men får även tillgång till särskilda instruktioner och mallar för det som inte finns i Avtalssystemet.

Här beskrivs kortfattat upphandlingsprocessen från förfrågan till tecknat avtal. En handfast beskrivning av hur man använder mallen för att skapa förfrågningsunderlag och avtal ingår också. Instruktionen är en pdf-fil.

Både Kontrakt och Tjänstebeskrivning skriver du direkt i Avtalssystemet. Kontraktet innehåller de ekonomisk-juridiska regleringarna och är tämligen kortfattat. Tjänstebeskrivningen är däremot omfattande, den innehåller alla de tjänster som leverantören ska utföra. De tjänster som finns i mallen är:

  • Fastighetsförvaltning (både teknisk och ekonomisk)
  • Drift och avhjälpande underhåll för byggnad, installationer och utemiljö
  • Städning

Anbudsbrevet är ett kortfattat brev som man skickar med förfrågningsunderlaget och där man anger vilken information man vill ha från anbudsgivaren, när anbuden skall vara inne och liknande.

Objektsbeskrivningen är en kortfattad mall som hjälper dig att beskriva dina fastigheter och markområden. Båda dessa är wordfiler som du själv kompletterar innan du skickar ut dem.

Lämna ett svar