Teknisk förvaltning energi

Teckna avtal om energioptimering

Visst du att utredningar visar att det relativt enkelt går att minska energianvändningen mellan 15–20 procent genom att optimera värme – och ventilationssystem? Alltså utan att göra stora investeringar – bara genom att nyttja det byggnaden redan har! Och att fastigheter som är Bostadsrätter generellt använder mer energi än andra? Med andra ord finns det både pengar och miljö att spara, och det är inte svårt.

I projekt finansierat av Energimyndigheten har man tagit fram ett enkelt avtal som är anpassat till mindre fastighetsägare, exempelvis en Brf. Avtalet följer Aff och ger dig en trygg grund. 

Nedan ser du en video som visar vad energioptimering innebär.  

Att handla upp Teknisk förvaltning energi

Förhoppningsvis har du fått inspiration av videon och är redo att sänka fastighetens energianvändning. Börja med att ladda ner vår avtalsmall, anpassad just för Teknisk förvaltning energi och mindre fastighetsägare. Ta sedan del av utbildningen som lär dig hur mallen ska användas. Sedan är du redo för att själv skicka ut en förfrågan till olika leverantörer. Som en hjälp på traven kan du också läsa ett färdigt avtal för den påhittade föreningen Brf Herrgårdsosten. Avtalet innehåller även kommentarer om Brf Herrgårdsosten har gått tillväga när de fyllt i den.

Smiling girl student wear wireless headphone study online with skype teacher, happy young woman learn language listen lecture watch webinar write notes look at laptop sit in cafe, distant education
Lämna ett svar