Tilläggsarbeten

Allt kommer inte finnas beskrivet

Hur noga Beställaren än försöker beskriva entreprenaden så kommer det uppstå situationer som ingen har kunnat förutsätta. Ofta uppstår behov av tjänster som inte finns beskrivna i kontraktshandlingarna. Om dessa står i direkt samband med entreprenaden och Beställaren väljer att fråga L om denne vill utföra dem så kallas det tilläggsarbeten.

Ändrings- och tilläggsarbeten är frivilliga för båda parter – Leverantören har vare sig någon exklusivitet eller någon skyldighet att utföra dessa. Det ligger dock i marknadens natur att Leverantörer gärna utför tilläggsarbeten om de har möjlighet. 

Tilläggsarbeten regleras tillsammans med ändringar i ABFF 15 kap 2 § 5. Överenskommelsen av dessa  ska dokumenteras skriftligen, vilket exempelvis kan ske genom en separat beställning eller via protokoll från ett entreprenadmöte. 

Hur tilläggsarbeten ersätts i den enskilda entreprenaden står i Kontraktet kap 6. Om dessa saknas finns generella regleringar finns i ABFF 15 kap 6 § 2 som täcker upp. 

Lämna ett svar