Kontraktsmöten

De viktiga entreprenadmötena

Förutom Starmötet finns även Kontraktsmötet beskrivet i ABFF 15, närmare bestämt i kap 3 § 5.  Med ledning av detta kan man sluta sig till att Kontraktsmötet är viktigt, men varför?

För att entreprenaden ska fungera väl över tiden behöver Beställare och Leverantör ha en dialog och fatta beslut om mindre och större frågor som dyker upp. Syftet med Kontraktsmöten är att det ska finnas ett forum för dessa frågor, med beslutsmässiga personer som deltagare. Frågeställningar som tas upp på Kontraktsmötet ska alltså kunna beslutas på mötet. 

Protokoll ska föras av Beställaren om inte annat överenskommits, och Leverantören ska justera. Slarva inte med protokollen! Eftersom frågorna som tas upp påverkar ofta både ekonomi och utförandet av entreprenaden är det viktigt att det finns korrekt dokumenterat, och inte förrän protokollet är underskrivet kan man veta att båda parter var överens om innehållet. 

Kontraktsmöten ska hållas enligt vad som står i handlingarna eller när part påkallar. I större entreprenader är Kontraktsmötena på en mer strategisk nivå, och kompletteras ofta med andra mer operativa entreprenadmöten såsom Driftmöten. 

Lämna ett svar