Förändringar

Nu har vi byggt om lekplatsen...

Aff-entreprenader är i regel långa och det innebär att de normalt förändras över tiden. Antingen för att det kanske inte riktigt blev som man tänkte sig när FFU formulerades, eller för att behoven och/eller verkligheten förändras. Det här medför att behöver ett bra sätt att hantera förändringar.

ABFF 15 kap 2 § 5 reglerar ändrings- och tilläggsarbeten, varför det inte är nödvändigt med en knivskarp gräns mellan dessa. Men övergripande kan man säga att en ändring är något som redan finns i avtalet men som ändras. Det finns kanske fem lekplatser och så byggs en av dem om så att Leverantörens arbete påverkas. Eller så tas en av dem bort, för ändringar kan även innebär att entreprenaden minskas. 

Ändringar ska dokumenteras skriftligen och på vilket sätt det sker varierar mellan olika entreprenader. Normalt tas mindre ändringar upp på olika entreprenadmöten (exempelvis driftmöten eller kontraktsmöten), varvid protokollet uppfyller skriftlighetskravet.

När omfattningen på entreprenaden ändras följer att det också ska ske en ekonomisk reglering, detta beskrivs i kapitel ABFF 15 kap 6 §§ 1-2. 

Lämna ett svar